Τι νέο υπάρχει στο Gusto Vero 2024

Η Gusto Vero θριαμβεύει στην ελληνική Artozyma Expo με την τέχνη της ιταλικής παρασκευής gelato
29 February 2024